Referencie 2022

SIEMENS Large Drives, s. r. o.                                 

 • Výmena turasovej šachty          

U. S. Steel Košice, s. r. o.                                        

 • Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U. S. Steel Košice s.r.o. – RZ
  • SO TŠP – zámočnícke a elektro práce
  • SO TŠP – výmena koľajníc žeriavovej dráhy
  • SO VP2 – Výmena chladenej príruby OV22
  • SO KK3, KK1 a OC1 – zámočnícke práce
  • SO KK5 OC2 – dymník konvertorovej linky
  • SO AG4 – oprava spekacieho pásu
  • SO VKB3 – zámočnícka práce
  • Výmena nosníka žeriavovej dráhy na Expedícii TVa
  • Zámočnícke práce - Oprava 4 stolicového tandemu

KOSIT, a. s.                                                          

 • Demontáž zariadenia na rozrábanie močoviny

MENERT spol. s r. o., Šaľa                                               

 • Dodávka, montáž prekládok a napojovacích miest v /KOSIT/

TERMOSTAV-MRÁZ spol. s r. o.                               

 • Stredná oprava VP2
  • Otvorenie a zatvorenie portálu pre vstup vo VP
  • Výmena termočlánkov
  • Demontáž a montáž ochranného štítu odpichových otvorov

Radka Water s. r. o.                                                            

 • Demontáž katexového filtra a potrubných rozvodov

Witkowitz Slovakia, a. s.                                                     

 • Montáž hasiacej lokomotívy