Referencie 2014

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s. - závod Elektrárne Vojany

 • Zámočnícke a zváračské práce - Rámcová  zmluva
 • Obsluha žeriavov v priestoroch EVO – Rámcová zmluva

TERMOSTAV-MRÁZ spol. s r.o. Košice

 • Realizačné práce na prestavbe VP1 - ISD Dunaferr Dunaújváros
 • Otvorenie a uzavretie OV32 (USSK)
 • Oprava potrubia DN1200 (USSK)
 • Otvorenie a uzavretie OV31 (USSK)
 • Zváranie sietí z betónovej ocele
 • Oprava potrubia DN1200 na OV31 (USSK)

VÍTKOVICE Slovakia a.s.,  Bratislava

 • GO hasiacej lokomotívy č.3, VKB1 (USSK)
 • Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2,VP3 (USSK)

THYSSENKRUPP AG  Dortmund

 • Úprava čističov dverí a rámov na VKB1 a VKB3 (USSK)

SIEMENS s.r.o., Bratislava

 • Protivykoľajovací systém skipov na VP3

OFZ,a.s. Istebné

 • Dodávka a montáž držiakov elektród EOP 23
 • Výroba a dodávka – Dolný diel klobúka
 • Zámočnícke a zváračské práce na EOP 26
 • Montáž klapky ku chladiču spalín EOP 26

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr
 • Práce pri oprave nožnice Lindemann
 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr

ORAVSKÁ HUTNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., Istebné

 • Projekt a konštrukčná dokumentácia na zavážanie plniaceho stroja

ORGREZ Bratislava a.s.

 • Práce na kotloch LaMont (Trnavská teplárenská a.s.)

JNE Automation d.o.o., Smederevo

 • Výroba a inštalácia konzoly snímačov

KOBA STEEL s.r.o., Košice

 • Montáž plošiny k prítlačnému valcu
 • Montáž skladových kontajnerov

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. - rok 2014

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. - RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ ZU a OV
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Nákup
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Údržba

Oprava majstrovkej lávky VKB1 DZ Koksovňa

Oprava vyhrabovača kalu S219

Oprava vyhrabovača kalu S225

Oprava potrubia DN1200 – DN600 CS TVa

Oprava strojných zariadení – Chladiaci pás č.4 a Vyhrabovač kalu S376

Výmena koľajníc skipovej dráhy VP3

Oprava prietokového sklzu z D6/D61

Demontáž výmenníka OV21 na VP2

Zámočnícke práce pre SO spekacieho pásu č.2