Referencie 2008

TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o.

 • Modernizácia VP1 – U.S.Steel Košice s.r.o. Košice Demontážne práce a montáž vlastnej pece

Rekonštrukčné a opravné práce chladiaceho systému vysokej pece:
a./ Výroba, dodávka a montáž:

 • vstupného a výstupného potrubia,
 • rozvodov vody nísteje a sadzobne odvodových žľabov, oblúkov, tvarovieka pomocných konštrukcií.

b./ Dodávka a montáž:

 • armatúr, kohútov, ventilov, spätných klapiek, elektropohonov a elektroklapiek,kompenzatorov tlakových hadíc armatúr obehových čerpadiel,odvzdušňovania, meracieho príslušenstva a ostatného pomocného materiálu

e./ Montáž:

 • liatinových a medených chladníc nísteje a sadzobne, chladiacich medených klinov,nadpovrchových sond a systému skrápania pece


ILD SK s.r.o., Košice

 • Modernizácia výroby medených anód -Kovohuty Krompachy a.s.


CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES s.r.o., Púchov

 • Výroba, dodávka a montáž – Manipulátor MP01 pre GTTS
 • Výroba a dodávka OK pre GTTS
 • Dodávka a montáž gravitačných valč. dopravníkov

SIEMENS AG, Laatzen

 • Dodávka a montáž OK pre Conti Matador


OFZ a.s., Istebné

 • Dodávka a montáž hydrauliky pre panel pritláčania kontaktných čeľustí na EOP č.26
 • Rekonštrukcia karuselov EOP 25 a 26
 • SO a úprava denných zásobníkov EOP č. 26
 • Zaplechovanie dna šikminy ku vysýpaciemu miestu na karuseloch EOP 25 a 26
 • Oprava karuselu č. 24
 • Práce pre výrobu PŠ
 • Výmena pohyblivej clony DEZ na EOP 22

KOVOHUTY a.s., Krompachy

 • Oprava hydraulického systému vážiaceho zariadenia
 • Oprava plošiny pod vsádzkovacím vozíkom

VULKMONT a.s., Košice

 • Výroba + dodávka projekt. dokumentácie, montáž, demontáž, likvidácia sklzu na vyhrabávanie VP1 počas GO

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

 • Stredná oprava v prevádzkarni Valcovňa rúr

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2008

 • Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa

Ostatné:

 • Oprava zakladača č. 2 – Rudisko na DZ VP
 • Oprava plášťa pece na DZ VP
 • Oprava stanice elektrickej úpravy vody pre VP č.1
 • Oprava naberača č. 2 na DZ VP
 • Oprava potrubia chladiacej vody DN700