Profil spoločnosti

 • Spoločnosť disponuje s profesiami – vedúci montér, skupinár, montér zámočník, strojár, potrubár, lezci – práce vo výškach. Spoločnosť má vyškolených ľudí s bohatou praxou s prácou vo výškach, s prácou na vyhradených technických zariadeniach – plynových , tlakových a zdvíhacích. Väčšina pracovníkov v profesii „R“ má základný kurz a vlastní paličské a viazačské preukazy.
 • Naša činnosť v oblasti montáže je široká, referencie sú prílohou tejto charakteristiky.
 • Naša spoločnosť sa rozvíja v oblasti vzdelávania a zvyšovania odbornosti.

Ponúkame Vám tieto služby:

Montáže, modernizácie, opravy

 • Montáže, modernizácie, opravy
 • hutníctvo, zariadenia vysokých pecí, koksovne, aglomerácie, oceliarne, valcovne
 • zariadenia energetického priemyslu
 • plynofikácie
 • zariadenia chemického a petrochemického priemyslu
 • výroba nádrží a zásobníkov
 • celulózky a papierne, drevospracujúce zariadenia
 • pivovary, sladovne, panelárne, tehelne
 • úpravne rúd a uhlia
 • vodné diela, vodojemy a čistiarne odpadových vôd
 • automobilový priemysel a lakovne
 • sklárne
 • javisková technika
 • polygrafické linky
 • žeriavové dráhy
 • potrubné rozvody a hydraulika, vzduchotechnika
 • oceľové konštrukcie vr. výroby a opláštenia

Zabezpečenie dodávateľsko-inžinierskej a projekčnej činnosti

Zabezpečenie stavebných prác na kľúč

Povrchové ochrany

Lešenie

Tepelné izolácie potrubí, budov

Špecializované zváračské práce

Špecializované oprávnenia:

 • odborne spôsobilý technik vo výstavbe
 • montáž oprava a údržba plynových zariadení – rozvody s pretlakom nad 0,3 MPa
 • montáž a revízie NTL a STL plynovodov a prípojok, kyslíkovodov, acetylénovodov, zariadení na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 50 kW
 • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení skupiny A, kotly parné, I.triedy s výkonom vyrábanej pary nad 115t/hod. - montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
 • činnosť na vyhradených technických zariadeniach tlakových, zdvíhacích a plynových v prevádzkach dozorovaných štátnou  banskou správou