Služby

Ponúkame Vám tieto služby:

Spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti motáž, opravy a rekonštrukcie hutných agregátov, technologických a plynových zariadení, oceľových a technologických konštrukcií, inžinierskych konštrukcií mostov a priemyselných stavieb, potrubných a hydraulických rozvodov. Široký záber profesií a veľké pole pôsobnosti naši zamestnanci každodenne preukazujú odbornou spôsobilosťou pri realizácií prác na jednotlivých stavbách.