Referencie 2002

U.S.STEEL Košice s.r.o.

 • oprava prelievacej jamy surového železa na OC II. Kontinuálna žíhacia linka
 • úprava koľajníc, Odprášenie spekacích pásov

CONTINENTAL MATADOR s.r.o., Púchov

 • kompletná dodávka a montáž OK

SL. LIEHOVARY

 • montáž potrubných rovzodov, rozvod stlačeného

A LIKÉRKY a.s., Leopoldov

 • dodávka a montáž OK na jednotlivé podlažia a na jednotlivé lávky, dodávka klampiarenských výrobkov, opravné práce

RANNILA s.r.o., Košice

 • dodávka stromčekových regálov

ISTROCHEM a.s., Bratislava

 • zefektívnenie parných rozvodov – Parovod Sulfenax

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • rekonštrukcia regenerácie kyseliny HCl
 • zámočnícke práce

TOWER AUTOMOTIVE Malacky

 • kompletná dodávka a montáž OK prístreškov 1, 2, 3 vrátane projektovej dokumentácie

OFZ a.s. Istebné ReMo EOP 24

 • Hydraulika

KBS Kremnica s.r.o. Sušiareň bentonitu Potôčik

 • Zásobník bentonitu

DZ Vysoké pece

 • MO, BO a SO VP 3 a VP 2
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na VP 2 a VP 3
 • Opravy OK, liniek na DZ VP
 • Oprava pohonu zvislej posuvnej brány na hmotárni
 • Opláštenie dopravných mostov
 • Oprava oceľovej strechy odlievarni VP 2
 • Oprava OK a montáž korečkovej reťaze N3
 • SO SP č. 1
 • Odprášenie spekacích pásov č. 4, 1, 2, 3
 • Oprava dopravných prásov S504, S505
 • Demotáž a montáž chladiaceho pásu č. 1
 • Výmena technoroštov – tunel zavážacieho pásu PL 20, 33,34

DZ Koksovňa

 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, BO a SO
 • Rozptýlené opravy na strope, odsávanie, stúpačky na VKB3
 • Zámočnícke, zváračské a páličské práce na VKB 3 a VKB 1
 • Oprava hasiaceho voza č. 3 na VKB 1
 • SO turbokompresora
 • Výmena filtra č. 4
 • BO Studené cesty č. 2
 • Oprava sytiča čpavku č. 1 na DZ Chémia
 • Oprava predlohy sytičov čpavku č. 1, 2, 3, 4, 5
 • Zámočnícke práce na koncovom chladiči č. 3 čpavkárne
 • Oprava sifónu plyn.potrubia a zvodu č. 1,2,3,4,5 - čpavkáreň

DZ Oceliareň I. a II.

 • Oprava a premiestnenie schodisťa na plošinu odsírovacieho zariadenia OK OCI
 • Opravy na OC I
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na DZ OC I a OC II
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri opravách na ZPO II
 • Oprava a výmena poškodenej časti nosníka prac.plošiny pri K-5

DZ Teplá Valcovňa

 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, BO a SO
 • Linka pre odber vzorky a kontrolu konca zvitku
 • Výmene kotúčového žľabu filtra č. 3
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, SO TŠP

DZ Studená Valcovňa

 • Oprava pozinkovacej linky
 • Oprava ventilátorov a podstavcov na Žiharni
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na Žiharni č. 2 a 3
 • Oprava agregátov na Žiharni
 • Oprava ML č. 1
 • Oprava DN č. 1

DZ Hutnícka druhovýroba

 • Výroba špirálovo zváraných rúr 18 m - Rekonštrukcia mechanickej ukosovačky
 • Koncový ultrazvuk