Referencie 2005

TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o

 • Výroba, dodávka a montáž OK a kruhovej drážky - Košice Výmurovka VP1, U.S.Steel Smederevo, Srbsko
 • Rekonštrukcia a modernizácia VP č. 2,U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Montáž a demontáž žľabov na posledný odpichVP2, U.S.Steel Košice s.r.o.

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • BO, SO, GO technologických zariadení a ostatné výkony pre ŽP a.s.
 • Značenie kontizliatkov na ZPO – výroba a dodávka technologických konštrukcií
 • Práce počas SO na prevádzkárni Valcovňa rúr
 • Výmena valníkových jednotiek a reťazových kolies


AREA IMPIANTI S.p.A. org. zl. Košice

 • Výroba a dodávka zariadenia pre AIF Marseille Francúzsko

VÍTKOVICE RP SLOVAKIA s.r.o. Košice

 • Bezemisné plnenie komôr - VKB1,  U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Montáž dna a vzduchového chladenia dna VP2, U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Dodávka a montáž plošiny pre nastavenie váh

OFZ a.s. Istebné

 • ReMo EOP č. 25 – hydraulika

BIPROMET S.A  Katowice, PL

 • Opravy na VKB 1 a VKB 3

SLOVGLASS a.s., Poltár

 • Montáž zdvíhacieho zariadenia

KOKSMONT a.s., Košice

 • Oprava plošiny pod uhoľnou vežou na prev. VKB1, DZ Koksovňa, U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Výroba pomocných kovových konštrukcií


SHP SLAVOŠOVCE a.s.

 • Využitie odpadového tepla a klimatizácia haly PS 8

CONTINENTAL MATADOR s.r.o., Púchov

 •   Výroba a dodávka manipulačných dopravníkov paliet

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2005

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, zváračské a paličské práce na DZ Studená valcovňa, Teplá valcovňa, Oceliareň, Vysoké pece, Koksovňa, Zušľachťovne
 • SO SP č. 2
 • GO VP č. 2
 • SO SP č. 4
 • Oprava teplej širokopásovej trate
 • Oprava VP1
 • Oprava VP3
 • Oprava ŽD VKB1
 • Oprava ŽD VKB3
 • RaM radiátorových zváracích liniek
 • Odprášenie odlievárne VP č.1
 • Pálenie likvidácia Deliacej linky 12
 • Oprava opláštenia haly Tva
 • Výmena šikmých plynovodov
 • Výmena časti plášťa VP2
 • Oprava plošiny VP2
 • Demontáž varníkov VP2
 • Oprava rotačného výklopníka
 • Oprava prevádzkového potrubia rozvodu
 • Oprava nádrže vody a potrubných rozvodovna HV č.2 VKB1