Referencie 2009

POLMONT s.r.o. Košice

 • Montážne práce v rámci stavby „Prekládková stanica železnej rudy v Čiernej nad Tisou

CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES s.r.o., Púchov

 • Výroba a dodávka brzdných valcov

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

 • Stredná oprava v prevádzkarni Valcovňa rúr

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2009

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke práce pre opravu zariadení zavážania VP1, VP2 a VP3

Oprava VP3
Rekonštrukčné a opravné práce chladiaceho systému vysokej pece:
a./ Výroba, dodávka a montáž:

 • vstupného a výstupného potrubia,
 • rozvodov vody nísteje a sadzobne odvodových žľabov, oblúkov, tvaroviek a pomocných konštrukcií.

b./ Dodávka a montáž:

 • armatúr, kohútov, ventilov, spätných klapiek, kompenzatorov tlakových hadíc armatúr odvzdušňovania meracieho príslušenstva a ostatného pomocného materiálu

e./ Montáž:

 • liatinových a medených chladníc nísteje a sadzobne, chladiacich medených klinov, nadpovrchových sond a systému skrápania pece

Ostatné:

 • Oprava plášťa prašníka VP3
 • Oprava kabíny strojníka plniaceho voza na VKB 3
 • Zámočnícke práce súvisiace s vyhrabaním VP1
 • Stavebné úpravy na potrubnom moste a VP1 v rámci stavby „Fúkanie práškového uhlia“
 • Ochrana proti priesakom kondenzátov z rozvodov koksárenského Plynu
 • Výmena chladených prírub HVŠ VP2
 • Oprava – výmena lán vertikálneho výstupného zásobníka linky PZ3
 • Oprava stien zásobníkov na RM VP3
 • Zámočnícke práce pre opravu TŠP