Referencie 2007

TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o

 • Oprava VP2, U.S.Steel Smederevo, Srbsko
 • Výroba a montáž podpier chladníc, U.S.Steel Smederevo, Srbsko
 • Dodávka a montáž hydrauliky Fe upchávačiek, U.S.Steel Smederevo, Srbsko
 • Dodávka, montáž a demontáž plošiny, U.S.Steel Smederevo, Srbsko

ILD SK s.r.o., Košice

 • Demontážne práce v SIMAR Venezia, Italy
 • Modernizácia výroby medených anód - Repasné práce, Kovohuty Krompachy a.s.
 • Modernizácia výroby medených anód-Montážne práce, Kovohuty Krompachy a.s.
 • Oprava a montáž mostového žeriavu 3+3t


STREDOSLOVENSKÉ ŽRIEDLA a.s., BUDIŠ

 • sklad hotových výrobkov

KERKOSAND, Šajdíkové Humence

 • Výroba a montáž OK a sila


CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES s.r.o., Púchov

 • Gravitačný valčekový dopravník
 • Gravitačné regále do skladu
 • Rekonštrukcia plošiny pri linke Comerio

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • Práce počas SO v prevádzkárni Valcovňa rúr

KOKSMONT a.s., Košice

 • Výroba oceľových dvier a rebríka

VÍTKOVICE RP Slovakia s.r.o., Košice

 • Výmena prevádzkových skríň VKB1 a VKB3, U.S.Steel Košice s.r.o.

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2007

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • oprava krytov rotujúcich častí zariadení na DZ Vysoké pece

 • Oprava žeriavovej dráhy na DZ TVa
 • Oprava VP2 – Výmena chladníc
 • Oprava chladenia VP2

Rekonštrukčné a opravné práce chladiaceho systému vysokej pece:
a./ Výroba, dodávka a montáž:

 • vstupného a výstupného potrubia,
 • okružného potrubia,
 • rozvodov vody nísteje a sadzobne odvodových žľabov, oblúkov, tvarovieka pomocných konštrukcií.

b./ Dodávka a montáž:

 • armatúr, kohútov, ventilov, spätných klapiek, elektropohonov a elektroklapiek,kompenzatorov tlakových hadíc armatúr odvzdušňovania obehových čerpadiel,meracieho príslušenstva a ostatného pomocného materiálu

e./ Montáž:

 • liatinových a medených chladníc nísteje a sadzobne, chladiacich medených klinov,nadpovrchových sond a systému skrápania pece

Ostatné:

 • Oprava sytiča čpavku č.3 na prevádzke Chémia, DZ Koksovňa
 • Preloženie potrubí hydrauliky vŕtačiek, upchávačiek a kyvných žľabov na VP2
 • Demontáž pracoviska sušenia MP č.4
 • Výmena 8ks servopohonov na VP1, VP2, VP3 vrátane dodávky materiálua montáž 4ks servopohonov na VP2
 • Úprava dráhy kladkostroja v sklade lakov č. 047
 • Oprava vozíka a dráhy v strojovni chladenia výbehu TŠP 1700