Referencie 2012

SLOVENSKÉ  ELEKTRÁRNE a.s. závod Elektrárne Vojany

  • Spätná montáž potrubia TG15 s technológiou 
  • Opracovanie a utesnenie tesniacich plôch prielezov kotlového telesa FK16
  • Výmena prírub na VT potrubí pary

FEDSTROJ-R.Fedič, Košice

  • Tlakové skúšky kolektorov

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.  

  • Zámočnícke práce v prev. Valcovňa rúr
  • Zámočnícke práce  počas SO v prev. Valcovňa rúr

RMS, a.s. Košice

  • Prekládka transformátora na DZ VP

U.S.Steel Košice s.r.o. :

- Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne a OV

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Nákup

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava

   - zámočnícke práce pri opravách ZZ a ŽD USSK

-  Oprava podlahy pri peletovej linke 1

-  Ostrý prepoj z potrubia DN200 do potrubia DN400

-  Oprava dopravného pásu MS612

-  Oprava miešacieho bubna S505