O nás

Spoločnosť HM Košice spol. s.r.o. vznikla v roku 1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I...viac tu

Už pri vzniku spoločnosti si majitelia vytýčili základné ciele pri budovaní úspešnej spoločnosti. Byť na špičke inžiniersko dodávateľskej činnosti a prevádzať montáž v prvotriednej kvalite, pri minimálnych nákladoch a maximálnou bezpečnosťou práce. Kladieme dôraz hlavne na vývoj pracovných síl, budovanie kvalitného marketingu, modernizovanie výrobných prostriedkov, rozvíjanie systému kvality chápeme ako stály, systematický a nikdy sa nekončiaci proces zainteresovaním všetkých zamestnancov spoločnosti.

HM Košice spol. s.r.o. patrí medzi stredne veľkú spoločnosť. Jej hlavná výrobná náplň je poskytovanie služieb. Od roku 2004 firma zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti Montáž, opravy a rekonštrukcie hutných agregátov, technologických a plynových zariadení, oceľových a technologických konštrukcií, inžinierskych konštrukcií mostov a priemyselných stavieb, potrubných a hydraulických rozvodov.

Firma TUV MANAGEMENT SERVICE GmbH dňa 23.2.2004 vydala pre HM Košice s.r.o. CERTIFIKÁT MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9001:2000.

Naša spoločnosť si na území Slovenska ako aj v zahraničí počas svojej existencie vybudovala dobrú pozíciu kvalitou svojej práce a dodržaním termínov zmluvne zakotvených, o čom svedčí aj lukratívnosť našich partnerov. Má široký záber profesií a veľké pole pôsobnosti. Naši zamestnanci každodenne preukazujú odbornú spôsobilosť pri realizácii diela, používaním vysoko kvalitného a efektívneho náradia. Hlavnou zásadou spoločnosti HM Košice spol. s.r.o. je zabezpečovať montážne práce tak, aby svojou úrovňou a spoľahlivosťou spĺňali všetky požiadavky a očakávania investora a zúčastnených strán.