Referencie 2011

U.S.STEEL SERBIA d.o.o   Smederevo

 • Montáž OK a zariadení na PCI – VP1 a  VP2
 • Oprava rovného vetrovodu na VP1
 • Oprava plošín VP2

KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kremnica

 • Oprava haly Natrifikačnej linky

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 •  Práce počas SO v prev. valcovňa rúr

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2011
Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne a OV
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce a bezpečnostné projekty na útvare GM pre materiálové riadenie USSK
 •  Oprava výrobného zariadenia na DZ VP
 •  Oprava potrubia fenolčpavkovej vody na VKB3
 •  Výmena odrazových pancierov na DZ VP
 •  Prenájom, montáž, demontáž a obsluha zariadení v rámci opravy VP