Referencie 2018

U. S. Steel Košice, s r. o.                                

 • Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U. S. Steel Košice, s r. o. – RZ
 • Zamočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Údržba
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Rúry a radiátory
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ ZU a OV
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre Ferroenergy
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre Nákup

KOSIT, a. s., Košice

 • Zámočnícke a zváračské práce počas opráv a odstávok kotlov
 • Zosilnenie límca horného výmenníka
 • Dodávka a montáž konštrukcie pre plnenie bib-bagov
 • Oprava ST prehrievača

SIEMENS, s r. o., Bratislava                                      

 • Zámočnícke práce /USSK – Ferroenergy/

Strojmont-SK spol. s r. o., Košice                               

 • Zámočnícke a zváračské práce – výmena pohonov
 • Demontáž a montáž merača cínového povlaku /USSK/ - montážne práce

U. S. Steel Košice, s r. o.                                       

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U. S. Steel Košice, s r. o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Údržba
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Rúry a radiátory
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ ZU a OV
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre Ferroenergy
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre Nákup
 • Oprava a OV23 - VP2
 • Výmena koľajníc ŽD - Hala ML                                                                                                  
 • Výmena lán vo vstupnom vertikálnom zásobníku - SO PZ3
 • Výmena miešacieho bubna S605 a súv. uzlov OKZ č.2
 • SO SC5 VP
 • SO Rotačný výklopník č.5
 • SO SC3 VP
 • SO spekacieho pásu č.4
 • Výmena demagovej drážky nad DP H17
 • Oprava nosných OK mosta dopravných pásov S11 a S12
 • Oprava VP1 - Výmena chladiacej príruby na OV VP1
 • SO KK5 - Výmena pevného ložiska K5
 • SO VP2
 • Výmena havarovaného ložiska na K4
 • SO Spekacieho pásu č.2
 • Oprava VKB3
 • SO SC4 VP
 • Oprava upchávačky č.1 na VP2

Královo Pole Cranes                                               

 • Demontáž jestvujúcich drážok kladkostroja, montáž nosnej OK žeriavu

HUTNÍ PROJEKT, Frýdek-Místek a. s.                   

 • Kontrola emisií pre rudné mosty VP1 – zváračské a zámočnícke práce

VÍTKOVICE SLOVAKIA, a. s. , Košice                           

 • Demontáž a montáž strojnej časti hasiacej lokomotívy č. 1 /USSK/

U. S. Steel Košice, s r. o.                                                        

 • Zámočnícke a zváračské práce - Rámcová zmluva
 • Výroba a dodávka oblúka potrubia 1120
 • Výroba a dodávka medzikusov DTL1,3
 • Oteruvzdorná ochrana kolien DTL1,3
 • Oprava starých potrubných rozvodov DTL1,3
 • Oprava a rekonštrukcia pásu 56
 • Odprášenie DTL2
 • Odprášenie zásobníka mikropeletizácie FJ24
 • Práce počas SO žíhacej pece č.5
 • Práce počas SO Oceliarne
 • Práce počas opravy žíhacej pece č.2
 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr  
 • Práce pri GO ŤS 3-09
 • Práce počas SO Oceliarne
 • Práce počas opravy žíhacej pece č.1
 • Zámočnícke, zváračské a čistiace práce v Objektoch ŽP                                         
 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr