Zabezpečíme montážne práce tak, aby spĺňali všetky požiadavky a očakávania investora

Naša spoločnosť si na území Slovenska ako aj v zahraničí počas svojej extistencie vybudovala dobrú pozíciu kvalitou svojej práce a dodržaním termínov zmluvne zakotvených, o čom svedčí aj lukratívnosť našich partnerov. Hlavnou zásadou spoločnosti HM Košice spol. s.r.o. je zabezpečovať montážne práce tak, aby svojou úrovňou a spoľahlivosťou spĺňali všetky požiadavky a očakávania investora a zúčastnených strán.

Ponúkame Vám tieto služby:

Spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti motáž, opravy a rekonštrukcie hutných agregátov, technologických a plynových zariadení, oceľových a technologických konštrukcií, inžinierskych konštrukcií mostov a priemyselných stavieb, potrubných a hydraulických rozvodov. Široký záber profesií a veľké pole pôsobnosti naši zamestnanci každodenne preukazujú odbornou spôsobilosťou pri realizácií prác na jednotlivých stavbách.

  • Kvalita práce
  • Dodržiavanie termínov
  • Odborná spôsobilosť

Galéria naších projektov

Aktuálne pracovné ponuky

Prijímeme montérov, zámočníkov a zváračov s úradnou skúškou 111, 135, 141. 
Žiadosti zasielať na hm@hmke.sk.