Referencie 2004

AREA IMPIANTI, S.P.A

 • Dodávka zariadenia pre stavbu „Pontalier – Francúzsko“

VÍTKOVICE Realizácia projektov Košice, s.r.o

 • Filtračná stanica – U.S.Steel Košice s.r.o. . DZ Oceliareň

NEUSIEDLER SCP a.s., Ružomberok

 • Rekonštrukcia bieliacich veží
 • Mechanická montáž technologických zariadení„Reclaimer“ a „Digester feeding system“
 • Dodávka a montáž zábradlia pre „Reclaimer“

VÝCHODOSLOVENSKÉ STAVEBNÉ HMOTY a.s., Turňa nad Bodvou

 • Oceľová konštrukcia a doplnkové zariadenie k  baliacej linke Ventomatic

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s., Podbrezová

 • BO, SO, GO technologických zariadení a ostatné  výkony pre Žel. Podbrezová a.s.

CONTINENTAL MATADOR, s.r.o. Púchov

 • oceľová konštrukcia pre obslužné plošiny

SIEMENS AG, Laatzen

 • Montáž kovových platní pre Conti Matador s.r.o.
 • Montáž profilu L40 pre Conti Matador s.r.o.

VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH & Co., Rakúsko

 • Montáž sekundárneho odprašovacieho systému a montáž filtra – U.S.Steel Košice s.r.o. DZ Oceliareň
 • Montáž káblových mostov
 • U.S.Steel Košice s.r.o., DZ Oceliareň

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. Bratislava

 •   Dodávka a montáž závesov pre média v hale VW Martin

SLOVENSKÁ PAROPLYNOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Ružomberok

 • Oprava schodov na plošinu zahusťovacej nádrže
 • Oprava mechanickej časti číriča
 • Opieskovanie a náter káblových roštov

TEPLOTECHNA PRUMYSLOVÉ PECE, s.r.o., Olomouc

 • Výroba OK pre rekonštrukciu krokovej  ohrievacej pece v ŽP a.s., Podbrezová

INTERSTEEL SLOVAKIA s.r.o

 • Výroba skladaných profilov

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. - rok 2004

 • Úprava technologického zariadenia Plynočistiarne 1,2,3 – dodávka a montáž technologického zariadenia
 • Montáž odnímateľných hlukotesniacich stien pre motory odsávania KŽ1 s dodávkou materiálu
 • Oprava bezpečnostnej plošiny pre ŠN ML3
 • Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:
  - zámočnícke, zváračské a paličské práce na DZ Studená valcovňa, Teplá valcovňa,Oceliareň, Vysoké pece, Koksovňa, Zušľachťovne
 • Oprava spekacích vozíkov
 • Zámočnícke práce – Oprava SP č.1
 • Ošetrenie OK – ZPO I
 • Oprava VP2, vrátane prípravných prác
 • Oprava teplej širokopásovej trate
 • Oprava dopravných pásov H6, H16 na DZ Vysoké pece
 • Oprava VKB1 a SC3 – zámočnícke práce
 • Prípravné práce na opravu na VKB1
 • Oprava potrubí koksárenského plynu
 • Zámočnícke práce na VP1
 • Zámočnícke práce na opravu VP3
 • Oprava a údržba kompresorov na VP3
 • Prípravné práce na opravu SO SP č. 1
 • Oprava na SC č. 2
 • Oprava OK na VP č. 1, 2, 3
 • Zámočnícke práce na SO SP č. 1
 • Oprava SC č. 4
 • Oprava VP č. 2