Referencie 2016

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.                                  

 • Zámočnícke a zváračské práce – rámcová zmluva

Závod Elektrárne Vojany

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.                                 

 • Stavebné modifikácie – 1., 2., 3.  podprojekt vtokový objekt, strojovňa a pozdĺžna etažérka

Závod Elektrárne Mochovce                                    

Královo pole cranes, a. s. Brno                                 

 • Demontáž a montáž OK mostového liaceho žeriavu 240t (USSK)
 • Príprava podložia pod pás. žeriav

OFZ, a. s., Istebné                                                   

 • Zámočnícke a zváračské práce – Rámcová zmluva

Datamont, s. r. o., Košice                                         

 • Vodou chladený valec pre reoxidačnú pec PZ (USSK)

PPA Trade, spol. s. r. o., Bratislava                            

 • Oprava OK v Istrocheme Bratislava

ForSteel, s. r. o., Ostrava                                         

 • Montáž výmenníka pre VP3 (USSK)

ThyssenKrupp AG, Dortmung                                   

 • Výmena hydraulického valca (USSK)

Vítkovice Slovakia, a. s., BA                                      

 • Montáž rámu kotvenia prevodovky (OFZ Istebné a. s.)

COLAR, s. r. o., Košice                                              

 • Zámočnícke a zváračské práce SO140 Mlynica uhlia (USSK)

DATAKON, s. r. o, Košice                                          

Zámočnícke práce (USSK)

HYDAC, s r. o., Martin                                              

 • Výmena hydraulického valca VKB1 (USSK)

Termostav-Mráz, spol. s r. o., Košice                         

 • Zváračské a paličské práce (USSK)

TKV, s r. o., Košice                                                   

 • Montážne práce (USSK)

Železiarne Podbrezová, a. s.                                     

 • Práce počas SO v prev. OC
 • Výmena pastorkov pretlač. stolice výr.
 • Oprava stojanov pretlač. stolice výr.
 • Práce počas SO v prev. Valčovňa rúr
 • Výmena ventilátora regenerácie HCI V2
 • Práce počas SO v prev. OC
 • Demontáž a montáž nosných profilov pojazdu priečneho vozíka
 • Zámočnícke práce počas GO žeriava č. 164
 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr

U. S. Steel Košice, s r. o.                                       

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U. S. Steel Košice, s r. o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ ZU a OV
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Nákup
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava
 • Oprava OK mosta dopravníka – DZ VP
 • Oprava OK pracovnej plošiny – DZ Aglomerácia
 • Oprava zásobníka mletého uhlia A2  a zásobníka mlynice A1
 • Výmena chladene príruby OV22
 • Výmena potrubia DN500, časti S-kriviek skipovej dráhy, časti potrubia NaV
 • Sústavy – DZ VP2, VP3
 • Stredná oprava ML3
 • Oprava OK na DZ VP – Aglomerácia
 • Oprava poškodeného nosníka a uloženia potrubia VPP na VP3
 • Výmena potrubia VPP na OV VP3
 • Výmena poškodených častí zásobníkov podsitného koksu VP3
 • Výmena ťažkého bubna RM345 a prehadzovacej klapy RM350 VP3
 • Výmena pomocného komínka VP2
 • Oprava hrabicového dopravníka na bloku B VKB1
 • Výmena šupáku HS12 na VP3
 • Výmena medených klinov a oprava límcov klinov
 • Výmena prívodného potrubia na skrápanie VP3
 • Výmena hydrovalcov na VKB1
 • Výmena častí S-kriviek skipovej dráhy VP3
 • Oprava a výmena ložiska na ventilátore Ljunstrom VP1