Referencie 2015

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s. závod Elektrárne Vojany

 • Zámočnícke a zváračské práce - Rámcová  zmluva

THYSSENKRUPP AG  Dortmund

 • Úprava čističov dverí a rámov na VKB1 a VKB3 (USSK)

VÍTKOVICE Slovakia a.s.,  Bratislava

 • Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2,VP3 (USSK)
 • Preložka rozvodu ZP, parkovacie polohy odsávacích klobúkov a úprava dvierok odsávacích klobúkov na stavbe Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2,VP3 (USSK)
 • Búranie betónových stien, demontáž a likvidácia tepelnej izolácie na stavbe Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2,VP3 (USSK)

OFZ, a.s., Istebné

 • Práce počas SO EOP 25 a 26
 • Montáž spevňovacích prvkov plošiny EOP23

KOBA STEEL s.r.o., Košice

 • Montáž separačnej linky oceľovej trosky (USSK)
 • Montáž zábradlia

SHP Slavošovce a.s.

 • Rekonštrukcia nosnej časti papierenského stroja č.8

SIEMENS s.r.o., Bratislava

 • Protivykoľajovací systém VP1 a VP2

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

 • Práce počas BO v prev. Valcovňa rúr
 • Oprava stojanov redukovne
 • Výmena podvozku portálu pece EAF
 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr
 • Práce počas SO v prev. OC

Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.  Istebné

 • Zavážanie plniaceho stroja – výroba a dodávka OK, tg.zariadenia, VZT potrubi

UNI-MONT, montážne práce s.r.o.  Topoľčany

 • Demontáž turbíny TG2- Elektrárne Vojany

ALSTOM Slovakia, s.r.o., Bratislava

 • Demontážne a montážne práce v závode Elektrárne Nováky

TERMOSTAV-MRÁZ spol. s r.o.  Košice

 • Otvorenie a uzavretie OV34 (USSK)

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. - rok 2015

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. - RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ ZU a OV
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Nákup
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava

Oprava upchávačky č.1 na VP2

Oprava upchávačky č.2 na VP2

Výmena obežného kolesa ventilátora pre VP1

Oprava vyloženia zásobníka RM206

Výmena okennej chladnice VP1

Geodetické zameranie skipových dráh VP1, VP2, VP3

Výmena jumbo coolera a medeného klinu na VP1

SO spekacieho pásu č.3

Oprava – výmena korčekového dopravníka naberača uhlia č.2

OC1 KK3- oddelenie chladičov NT systému

Výmena odrazového panciera pece na BZS

Výmena prehadzovacej klapy, vrátneho bubna RM346, ťažného bubna RM345 a bindra K343

Oprava netesnosti trubkovnice VTK