Referencie 2020

Seven Engineering, s. r. o., Chvaletice, Česká Republika

 • Intenzifikácia filtrov B3 a B4

U. S. Steel Košice, s. r. o.

 • Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U. S. Steel Košice, s r. o. – RZ     
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • Zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

 • Oprava potrubí riadiacej vody TG1 a TG2 PVE Dobšiná     

MICO Engineering s.r.o. Třebíč, Česká republika

 • Úprava plošiny - Demi voda /USSK/
 • Demontáž potrubných rozvodov a telesa katexového filtra /USSK/

DMT GmbH & Co. KG, Essen

 • Odvod kondenzátu /USSK/

OFZ, a. s., Istebné

 • Zámočnícke a zváračské práce – Rámcová zmluva
 • Montáž potrubia - DTL2
 • Regulačná klapka DN250

ŽELEZIARNE Podbrezová a. s.

 • Práce počas SO Vvr

SIGMA DIZ spol. s r.o., Levice

 • Čistenie stroj. chladiča - Dynamolinka č.4 /USSK/

KOSIT a. s., Košice

 • Zámočnícke a zváračské práce počas opráv a odstávok - Rámcová zmluva
 • Vyvarenie NT prehrievaku
 • WPS, Rtg skúšky
 • Výmena poistného ventilu a vzorkovača K2

ARPEGA s.r.o., Košice

 • Zváračské práce /USSK/  

TERMOSTAV-MRÁZ spol. s r.o.

 • Otvorenie portálu pre vstup do VP  /USSK/
 • Prenájom a obsluha vrátku

LUSKO s.r.o., Košice

 • Zváračské práce /USSK/

U. S. Steel Košice, s.r.o.

 • Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U. S. Steel Košice s.r.o. – RZ:
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Údržba
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Rúry a radiátory
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ ZU a OV
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre Ferroenergy
  • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre Nákup
 • Oprava potrubia chladiacej vody pre Benzolku, prev. Chémia
 • Oprava netesnosti na hornom kuželi prašníka VP1
 • Predĺženie troleje na čelnom výklopníku, DZ VP
 • Oprava poškodenej časti kopuly OV č.33 na VP3