Referencie 2006

VÍTKOVICE RP SLOVAKIA s.r.o.

 • Zámočnícke práce v U.S.Steel Košice s.r.o. Košice

KPK s.r.o., Martin

 • Zdvíhacie práce pri demontáži a montáži kladkostroja v U.S.Steel Košice s.r.o.

DUSLO a.s., o.z. ISTROCHEM Bratislava

 • Dodávka a montáž dostavby OK, dodávka a montáž vyrovnávacej nádrže

POTRUBIE a.s., Košice

 • Montáž tg. častí pozinkovacej linky č. 3

INŽINIERSKE STAVBY a.s. Košice

 • Modernizácia obaľovne v Čoltove

CONTINENTAL MATADOR s.r.o. Púchov

 • Schodiskový výstup na dvojitý dopravník
 • Lineárny manipulátor a prekladač
 • Schody a lávka v poli 12-14 pri rade D
 • Úprava EHB dráhy

SIEMENS AG, Hannover

 • Výroba a montáž OK

E-MONT s.r.o., Ružomberok

 • Zváračské a zámočnícke práce

IDS MONTÁŽE Levice s.r.o.

 • Zváračské a zámočnícke práce

KÖRTE Környezettechnika Rt. Dunaharaszti, HU

 •  Rekonštrukcia Neutralizačnej stanice SVa  U.S.Steel Košice s.r.o.

SK-FOTOS s.r.o., Žilina

Premiestnenie výrobného zariadenia:

 • hydraulický lis HMSY – 1ks
 • lis CS 1025/320 – 1ks
 • automat 195-A – 4ks
 • lis OIMA – 1ks
 • lis 371/160 – 2ks
 • CS 88/63 – 1ks
 • hydraulický lis 2400 – 2ks
 • drviče – 3ks

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • oprava koľajníc na ŽD 240t mostového žeriavu v Liacej hale I, na OC 1
 • oprava ŽD na Predvalkových dráhach v lodi C-D, D-H
 • GO Hasiaceho voza č. 3 na prev. VKB 1
 • oprava ŽD na OC1, OC2, Šrotoviskách, Troskovisku a Stripovacej hale
 • oprava TŠP DZ TVa
 • oprava VP č. 3 – DZ VP
 • oprava VKB 1
 • oprava VP č. 2
 • oprava ŽD na DZ Zušľachťovne
 • oprava ŽD na DZ VP
 • oprava ŽD na DZ Sva
 • oprava ŽD na DZ Koksovňa
 • oprava VP č. 3
 • oprava ŽD na DZ Expedícia

Ostatné:

 • Oprava rozvodu priemyselnej a splavovej vody
 • Oprava mostu dopravných pásov M25, M35, M41 galéria
 • Kompletná renovácia schodov na prašník VP1 a na plošine Odlievárne
 • Oprava chladenia a plášťa VP1
 • GO Vodiaceho voza č. 2 na prev. VKB1
 • Oprava mosta dopravných pásov M21 – 31

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2006

 • Oprava odpadového potrubia v čerpacej stanici na OC II
 • Výroba, dodávka a montáž manipulačných plošín osvetlenia na Stripovacej  hale DZ OC
 • Demontáž zásten na strechách odlievárni č. 1,2 na VP č. 1
 • Výroba, dodávka a montáž kladkostrojovej drážky, DZ Zušľachťovne