Referencie 2010

U.S.STEEL SERBIA d.o.o. Smederevo

 • Oprava VP2
 • Výmena chladníc na ľavej a pravej strane otvoru VP
 • Výmena čelnej konštrukcie na bočnej stene pri KZ
 • Poradenská činnosť

SIEMENS s.r.o., Bratislava

 • OK, montáž schodov a úpravy

ENERGYCO s.r.o., Rožňava

 • Výroba potrubných dielov

OFZ a.s., Istebné

 • Náhrada článkového podávača vibračným podávačom
 • OK betónovej rampy a steny zásobníka
 • Montáž zásobníkov

CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES s.r.o., Púchov

 • Dodávka brzdných valcov 
 • Projekčné práce

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr
 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr a Oceliareň

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s.

 • Oprava tlakových nádob VTO1 a NTO5 na bloku č.6 a bloku č.5 – EVO I

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2010

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne a OV
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry
 • zámočnícke práce – Ochrana podzemných vôd – 3. Etapa

Ostatné:

 • Oprava hasiacej lokomotívy č.1 na prev.VKB1- DZ Koksovňa
 • Oprava miešacieho bubna MS87 na III.st. miešania
 • Oprava VP2
 • Oprava plošiny Rudného mosta
 • Oprava odkaľovacieho potrubia nádrže fenolčpavkovej vody 28B na Fenolke – prev.Chémia – DZ Koksovňa
 • Oprava potrubia hydroinjektáže VKB1
 • Oprava výťahovej šachty nákladného výťahu na Spekárni
 • Oprava naberača č.2 na Rudisku I