Referencie 2013

Slovenské elektrárne a.s.závod Elektrárne Vojany

  • Zateplenie strojovne EVO I

PDP Čečejovce

  • Výroba násypky a krytovania podávacieho šneku

TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o., Košice

  • Montáž horizontálnej obruče v kupole č.33
  • Zavretie montážneho otvoru
  • Montáž a demontáž nosníka kladkostroja do montážneho otvoru

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

  • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr
  • Práce počas BO v prev. Valcovňa rúr
  • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr

BESTO, s.r.o., Košice

  • Montáž skladovacích technológií v závode Plastic Omnium Lozorno

TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE s.r.o., Olomouc, ČR

  • časti OK nísteje karuselovej pece

U.S.Steel Košice s.r.o:

- Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne a OV

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Nákup

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava

   - zámočnícke práce pri opravách ZZ a ŽD USSK

-  Oprava ramena naberača č.1

-  Výmena ozubeného venca na miešacom bubne S605

-  Oprava VP2

-  Oprava stien zásobníkov RM VP2

-  Oprava miešacieho bubna MS82