Referencie 2017

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.                                  

 • Zámočnícke a zváračské práce – rámcová zmluva

závod Elektrárne Vojany

OFZ, a. s., Istebné                                                   

 • Zámočnícke a zváračské práce – rámcová zmluva
 • Demontáž a montáž sek potrubia FJ24
 • Demontáž a montáž sek. potrubia FJ25,26
 • Demontáž, výroba a montáž potrubí na DTL1 a DTL3
 • Výroba, dodávka a montáž podpornej OK ventilátorov DTL1 a DTL3
 • SO EOP24 – Výroba a montáž držiakov elektród

KOSIT, a. s., Košice                                                                

 • Zámočnícke a zváračské práce počas odstávky kotla K2
 • Práce pri opravách armatúr na kotle K1
 • Prepojenie potrubia vykurovania odškvarovne
 • Dodávka materiálu na potrubie sania a výtlaku napájacích čerpadiel kotla K1
 • Dodávka materiálu, zváračské a zámočnícke práce – výmena potrubných trás kotla K1
 • Dodávka materiálu pre realizáciu rozvodu suchého vzduchu
 • Zámočnícke a zváračské práce pri opravách kotlov K1 a K2

CARMEUSE Slovakia, s. r. o. Slavec                                   

 • Oprava komína RP3 a RP4 (USSK)

BENOL STEEL, s r. o., Košice                                              

 • Demontáž strojno-technologických zariadení (KOSIT a. s.)

SHP Slavošovce, a. s., Slavošovce                                     

 • Oprava čela spaľovacej komory rekuperácie sušiaceho vzduchu PS8

VANEX, spol. s r. o., Vyšné Fabriky                                   

 • Zvýšenie využitia VP kalov. Filtračná stanica VP Aglomerácia.
 • Demontážne práce /USSK/

ŽELEZIARNE Podbrezová, a. s.                                           

 • Práce počas SO žíhacej pece č. 2
 • Práce počas SO
 • GO žeriava č. 156, práce počas SO Vyr
 • Práce počas SO žíhacej pece č. 1
 • Oprava počas SO žíhacej pece č. 1
 • Oprava stojanov pretlačovacej stolice Výr.
 • Výmena technologického zariadenia na regenerácii HCl V2
 • Práce počas SO Vyr.
 • Práce počas opravy žíhacej pece č. 3

U. S. Steel Košice, s r. o.                                                         

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U. S. Steel Košice, s r. o. – RZ:                                                                                     

 • Výmena ložísk na Ljunstorm ventilátore ARD2000 – VP1
 • Oprava medených chladníc VP1 a VP2
 • Výmena koľajníc skipovej dráhy na VP1
 • Výmena časti potrubia DN700 a DN500
 • Výmena chladenej príruby komínkového šupátka 1300 na VP3
 • Výmena ložísk na ventilátore ARD2000 - Ljunstorm VP1
 • Oprava mokrého hasenia VKB1
 • Výmena kopuly Prašníka VP2
 • Montáž nového potrubia rozvodu pre shotcrete VP2
 • Výmena okennej chladnice VP1
 • Výmena chladenej príruby a časti odvetrávacieho komína pece a doplnenie a doplnenie odrazového panciera
 • Výmena kabelového žľabu na liacom žeriave 240t č. 4
 • Oprava poškodených nosníkov na odlievarni č. 1 – VP2
 • SO spekacieho pásu č. 3
 • Oprava OK odlievarne VP