Referencie 2003

U.S.STEEL Košice s.r.o.

 • Odprášenie spekacích pásov č. 1,2,3,4 – DZ Vysoké pece
 • Chladiaci systém pre kyslikáreň – DZ Energetika
 • Montáž vrecových filtrov na VKB1 a 3 – DZ Koksovňa
 • Havarijný odsun odpraškov – DZ Vysoké pece
 • Suché odprašovanie odpadových plynov pri vytlačovaní koksu na VKB 1 a VKB 3 – Podperné stĺpy a Hrubá triediareň – DZ Koksovňa
 • SO a GO hutných agregátov na DZ Koksovňa, Vysoké pece, Oceliareň, Studená a Teplá Valcovňa

AREA IMPIANTI

 • Dodávka a montáž zariadenia v Spaľovni odpadov

Kosit a.s. Košice

 • zámočnícke, zváracie práce

KERKOSAND s.r.o.

 • Linka expedície suchého piesku a BIG-BAG stanica

Šajdíkové Humence

 • dodávka, montáž, spustenie do výroby baliaceho, nakladacieho a dopravného zariadenia pre suchý piesok

Oprava mosta GF 07, STB 04

NEUSIEDLER SCP  Ružomberok a.s

 • Cleaner station PM 16 – I., II. etapa - demontáž, dodávka a montáž tg. zariadení
 • Výmena reaktora ClO2
 • Oprava ramena zahusťovacej nádrže

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • Opravy na prevádzke Valcovňa rúr
 • BO, SO, GO technologických zariadení
 • Montáž sústruhu KR I 35 CNC

CONTINENTAL MATADOR s.r.o

 • Kompletná dodávka a montáž OK, plošín, lisov
 • Gravitačný zásobník 3-poschodový
 • Púchov Úprava nosníka haly
 • Regále na vulkanizačné formy

SIEMENS AG Laatzen

 • Závesné konštr. pre medzioperačnú dopravu pneumatík

ISTROCHEM a.s.,

 • Bratislava Zvýšenie využitia kapacity výroby Sulfenaxu

OFZ a.s. Istebné

 • ReMo EOP 24 – Hydraulika – rozvod vzduchu
 • Vložkovanie pecných zásobníkov

PALMA-TUMYS a.s.,

 • Dodávka a montáž technlogických zariadení
 • Bratislava „Adivitácia MERO, D 03 Šenkvice“

KBS s.r.o., Kremnica

 • Sušiareň bentonitu Potôčik – Zásobník bentonitu

BESTO s.r.o.

 • Rozhanovce Montáž haly v Krásnej nad Hornádom

MINERÁLNE VODY a.s. Prešov

 • Oprava a výmena OK odlučovača kalu na ČOV

DZ Vysoké pece

 • MO, BO a SO VP 3, VP 2 a VP 1
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na VP 2 a VP 3
 • Výmena 2 ks kaziet výmenníkov tepla predohrevu vysokopecného plynu na DZ VP 2
 • Odprášenie spekacích pásov č. 4, 1, 2, 3
 • Havarijný odsun odpraškov
 • Prípravné, demontážne práce na SO SP č. 2 a TEX č. 3
 • GO suchého odprašovania VKB 1 a VKB 3
 • Oprava spekacích vozíkov
 • Výmena liacich pásov 1 a 2
 • Oprava naberača č. 3 – S12

DZ Koksovňa

 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, BO a SO
 • Oprava hasiaceho voza č. 2 na VKB 3
 • Rozptýlené opravy na prevádzke PVS
 • Oprava sytiča čpavku č. 2 na prevádzke Chémia
 • Zámočnícke, zváračské, páličské, prípravné, hydraulické práce na VKB 3, VKB 1, SC3, SC4
 • Oprava multicyklónu 4
 • Príprava a výmena odlučovacích členov MC 3
 • Oprava druhového vozíka rady C na prevádzke PVS
 • Oprava a údržba strojnej časti kotúčových filtrov a kalolisu
 • BO Studené cesty č. 3
 • Oprava zásobníkov plniaceho voza č. 2 na VKB 1
 • Suché odprašovanie odpadových plynov pri vytlačovaní koksu na VKB 1 a VKB 3 – Podperné stĺpy
 • Suché odprašovanie odpadových plynov pri vytlačovaní koksu naVKB 1 a VKB 3 – Hrubá triediareň
 • Oprava zakladača č. 2 – S11

DZ Oceliareň I. a II.

 • Opravy na OC I
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na DZ OC I a OC II

DZ Teplá a Studená Valcovňa

 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, SO TŠP

DZ Studená Valcovňa

 • Oprava ML č. 1
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, SO TŠP
 • Oprava 5 ST
 • Oprava výstupného stola na P4 a prevodovky P3